yêu cầu kỹ thuật

Đây là những yêu cầu kỹ thuật được khuyến nghị để sử dụng học tập với VESTCO E-learning Solutions.

Desktop

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các phiên bản mới nhất của các trình duyệt web sau:

Di động

Ứng dụng di động của chúng tôi chạy trên Android và iOS - chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các phiên bản mới nhất.

Yêu cầu tối thiểu:

  • Android 7+
  • iOS 13+