Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Hãy thử các cách thông dụng trước!

Làm sạch Cache

Vui lòng cho tôi biết cách làm sạch cache (lịch sử trình duyệt).
Các bước để làm sạch cache trình duyệt của bạn tùy thuộc vào trình duyệt của bạn. Vui lòng kiểm tra phần 'Trợ giúp' trong trình duyệt của bạn.

Cập nhật trình duyệt

Vui lòng cho tôi biết cách cập nhật trình duyệt lên phiên bản mới nhất.
Kiểm tra trang chủ cho mỗi trình duyệt.
  1. Microsoft Edge
  2. Google Chrome
  3. Firefox
  4. Safari